Navireo System ERP moduł księgi handlowe

Cena netto: 1700 zł
Cena brutto: 2 091,00 zł

Navireo Księgi handlowe to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zwiększające wydajność pracy działu księgowości. Moduł jest stale aktualizowany i w pełni zgodny z wymogami prawa. Duża elastyczność modułu pozwala na obsługę działów księgowości w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności. Moduł ten umożliwia sprawne prowadzenie ksiąg handlowych oraz ewidencji VAT. Pozwala na elastyczne zarządzanie planami kont, posiada rozbudowane możliwości dekretacji.

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

  +48 790 210 180

Infolinia sklepu internetowego

  sklep@partner.poznan.pl

Napisz do Nas

Navireo Księgi handlowe to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zwiększające wydajność pracy działu księgowości. Moduł jest stale aktualizowany i w pełni zgodny z wymogami prawa. Duża elastyczność modułu pozwala na obsługę działów księgowości w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności. Moduł ten umożliwia sprawne prowadzenie ksiąg handlowych oraz ewidencji VAT. Pozwala na elastyczne zarządzanie planami kont, posiada rozbudowane możliwości dekretacji.

 

Dokumenty grupowane są w rejestrach księgowych. Każdy dokument, zwany dekretem, jest wprowadzany jednocześnie do dziennika oraz ujmowany, w postaci zapisów na kontach, w księdze głównej i księgach pomocniczych. Ponadto w programie istnieją trzy płaszczyzny, na których równolegle odbywa się dekretacja dokumentów: ewidencja księgowa, ewidencja rozrachunków oraz ewidencja VAT. Szczególnie istotne podczas bieżącej pracy z systemem stają się mechanizmy ułatwiające wprowadzanie zapisów na konta. W tym zakresie Navireo oferuje bardzo duże wsparcie dla użytkownika. Szczególnie przydatny jest zaawansowany mechanizm wyszukiwania InsTYNKT.

 

Podczas dekretacji Navireo korzysta także z szeregu mechanizmów kontrolnych, zapobiegających powstawaniu błędnych dokumentów księgowych. Pieczęcie księgowe umożliwiają zdefiniowanie schematów wykorzystywanych podczas wprowadzania dekretów księgowych. Korzystanie z pieczęci księgowych znacznie usprawnia pracę w zakresie dekretacji podobnych i powtarzalnych dokumentów. Automaty przeksięgowań pozwalają na automatyczne przeniesienie sald lub obrotów wskazanego konta na inne konta wskazane w definicji automatu.

 

Dzięki komponentowi Dokumenty do dekretacji operator może przy wykorzystaniu schematów zdefiniowanych w procesie wdrożenia sprawnie zaimportować dokumenty powstałe w innych modułach Navireo (faktury, dokumenty magazynowe, wypłaty itp.).Nieograniczona liczba rejestrów księgowych oraz rejestrów VAT pozwala w dowolny sposób dzielić dokumenty według obowiązujących w przedsiębiorstwie kryteriów. Rejestry VAT (częściowo tworzone na podstawie danych wprowadzonych w dekrecie) obsługują wszystkie rodzaje transakcji VAT, zarówno krajowych jak i wewnątrzwspólnotowych.

  

W systemie Navireo obowiązuje zasada licencjonowania poszczególnych modułów, czyli wykupując na przykład 5 licencji na Księgi handlowe, klient ma prawo do jednoczesnego używania tego modułu na pięciu stanowiskach.

70220
2 Przedmioty

Zobacz także

Podobne produkty