Navireo System ERP moduł kadry i płace

Cena netto: 3500 zł
Cena brutto: 4 305,00 zł

Moduł Kadry i płace zawiera w sobie całą funkcjonalność modułu Kadry, a oprócz tego oferuje bogate możliwości w zakresie naliczania wynagrodzeń. Na podstawie informacji o czasie pracy i należnych płatnościach oblicza wartość wynagrodzeń, wysokość składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy. Dla każdego pracownika można obliczyć jedną główną wypłatę oraz nieograniczona liczbę wypłat dodatkowych. Listy płac i wypłaty można dodawać na dwa sposoby – według definicji wypłat w umowie (dane pobierane są z umowy o pracę) lub dowolnie (bezpośrednio z definicji składników płacowych naliczanych i wypłacanych w przedsiębiorstwie).

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Moduł Kadry i płace zawiera w sobie całą funkcjonalność modułu Kadry, a oprócz tego oferuje bogate możliwości w zakresie naliczania wynagrodzeń. Na podstawie informacji o czasie pracy i należnych płatnościach oblicza wartość wynagrodzeń, wysokość składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy. Dla każdego pracownika można obliczyć jedną główną wypłatę oraz nieograniczona liczbę wypłat dodatkowych. Listy płac i wypłaty można dodawać na dwa sposoby – według definicji wypłat w umowie (dane pobierane są z umowy o pracę) lub dowolnie (bezpośrednio z definicji składników płacowych naliczanych i wypłacanych w przedsiębiorstwie).

 

Do wynagrodzeń naliczonych na listach płac mogą zostać wygenerowane polecenia przelewu, które można wydrukować lub w prosty sposób przekazać do systemu homebankingowego. Na podstawie zgromadzonych danych kadrowych i płacowych system automatycznie generuje deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS, z możliwością eksportu do programu Płatnik, oraz deklaracje podatkowe, które można wydrukować lub przekazać w postaci e-deklaracji. System posiada wiele gotowych składników płacowych oraz zestawów płacowych, które pozwalają w łatwy sposób zautomatyzować naliczanie wynagrodzeń w firmie. Istnieje też możliwość definiowania nowych składników płacowych, zestawów płacowych oraz list płac. Za pomocą komponentu Definicje można dostosować system do indywidualnych wymagań wielu jednostek gospodarczych.

 

Użytkownik może wystawiać oraz ewidencjonować rachunki do umów cywilnoprawnych. Do każdej umowy cywilnoprawnej można wystawić dowolną liczbę rachunków. Rachunki obliczają dane z ewidencji czasu pracy, a także nierozliczone dotychczas akordy (z Ewidencji akordów) i prowizje (z Ewidencji prowizji). W celu automatyzacji wystawiania rachunków dla umów cywilnoprawnych wprowadzone zostały tzw. harmonogramy.

 

W systemie Navireo obowiązuje zasada licencjonowania poszczególnych modułów, czyli wykupując na przykład 5 licencji na Księgi handlowe, klient ma prawo do jednoczesnego używania tego modułu na pięciu stanowiskach.

 

70227
2 Przedmioty

Zobacz także

Podobne produkty