InsERT Rachmistrz Nexo Pro Abonament Licencja na każde kolejne stanowisko

Cena netto: 35 zł
Cena brutto: 43,05 zł
Brutto

e-abonament czyli możliwość pobierania i instalowania aktualizacji. Abonament Rachmistrz nexo PRO cena specjalna (dla użytkowników, którzy w ciągu 30 dni od daty zakończenia dotychczasowej usługi wykupią kontynuację abonamentu na kolejny rok). Licencja na 1 rok użytkowania (każde kolejne stanowisko)

Ilość

e-abonament czyli możliwość pobierania i instalowania aktualizacji.

Abonament Rachmistrz nexo PRO cena specjalna (dla użytkowników, którzy w ciągu 30 dni od daty zakończenia dotychczasowej usługi wykupią kontynuację abonamentu na kolejny rok). Licencja na 1 rok użytkowania (każde kolejne stanowisko)

Po dokonaniu zakupu prosimy o przesłanie danych niezbędnych do wygenerowania e-abonamentu:

- numer licencji programu

- numer NIP firmy, na którą program był zarejestrowany

W przypadku, gdy usługa nie była realizowana wcześniej przez nas, a u innego dostawcy prosimy o wypełnienie i podbicie pieczęcią firmową wypełnione "Oświadczenia o zmianie dostawcy abonamentów"

UWAGA! "Oświadczenia o zmianie dostawcy abonamentów" jest to konieczny wymóg firmy INSERT, abyśmy mogli zrealizować państwa zamówienie. Oświadczenie w formie pliku pdf możecie Państwo pobrać z zakładki "Do pobrania" w niniejszej ofercie.

 

Rachmistrz nexo PRO to program do obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm rozliczających się w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdza się zarówno wśród przedsiębiorców samodzielnie dokumentujących swoją działalność, jak i w biurach rachunkowych.

 

Rachmistrz nexo PRO jest rozszerzoną wersją Rachmistrza nexo, zapewniającą dużo większą elastyczność. Oprócz  pełnej funkcjonalności standardowego systemu pozwala m.in. tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów według różnorodnych cech z wykorzystaniem tzw. pól własnych, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Możliwa jest także realizacja indywidualnych rozwiązań poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rachmistrza nexo.

 

Rachmistrz nexo PRO jest częścią InsERT nexo PRO – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej Subiekt nexo PRO, system finansowo-księgowy Rewizor nexo PRO, system kadrowo-płacowy Gratyfikant nexo PRO oraz system zarządzania relacjami z klientami Gestor nexo PRO.

 

Podstawowe możliwości Rachmistrza nexo PRO:

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości);

ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT;

ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencji wyposażenia i remanentów;

podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;

zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;

ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;

obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;

obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;

obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);

ewidencja i rozliczanie rozrachunków, naliczanie różnic kursowych, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;

wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT;

wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;

automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;

integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;

możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej;

obsługa plików JPK_VAT (informacji o prowadzonej ewidencji VAT) i ich obowiązkowa wysyłka do Ministerstwa Finansów;

generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych;

wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);

badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych;

komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS.

  

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

Sfera dla Rachmistrza nexo – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK - pobierz);

definiowalne transakcje VAT;

definiowanie własnych typów amortyzacji;

sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);

definiowalne rodzaje rozrachunków;

możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);

ewidencja sesji rozliczeniowych tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;

rozliczenia wielowalutowe (możliwość zaewidencjonowania np. faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w dolarach lub w innej walucie);

kompensaty wielowalutowe; 

rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej cechy dokumentu źródłowego;  

ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające korekty uzyskania przychodów wynikających z odliczeń przypadających w całości na wspólnika;

pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji;

definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;

punkty rozszerzeń - możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji).

45616
6 Przedmioty

Opis

STAN
Nowy
PRODUCENT
InsERT
PLATFORMA
Windows
RODZAJ
Subskrypcja
WERSJA PRODUKTU
Elektroniczna
OKRES LICENCJI
12 miesięcy
LICZBA STANOWISK
1 stanowisko

Zobacz także

Podobne produkty