Navireo System ERP moduł środki trwałe

Cena netto: 900 zł
Cena brutto: 1 107,00 zł

Amortyzacja majątku trwałego jest jednym ze źródeł finansowania działalności gospodarczej. Z tego względu szczególnie istotne jest uzyskiwanie dokładnych informacji o planowanych odpisach amortyzacyjnych i związanych z nimi rozliczeniach podatkowych. Moduł Środki trwałe umożliwia łatwe tworzenie planu amortyzacji dla każdego środka znajdującego się w kartotece. Dzięki temu w prosty sposób można uzyskać tabelę amortyzacyjną dla przyszłych okresów.

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Amortyzacja majątku trwałego jest jednym ze źródeł finansowania działalności gospodarczej. Z tego względu szczególnie istotne jest uzyskiwanie dokładnych informacji o planowanych odpisach amortyzacyjnych i związanych z nimi rozliczeniach podatkowych. Moduł Środki trwałe umożliwia łatwe tworzenie planu amortyzacji dla każdego środka znajdującego się w kartotece. Dzięki temu w prosty sposób można uzyskać tabelę amortyzacyjną dla przyszłych okresów.

 

Moduł Navireo Środki trwałe jest przeznaczony do przechowywania informacji o wykorzystywanym rzeczowym majątku trwałym, jak również wartościach niematerialnych i prawnych danego przedsiębiorstwa.Możliwe jest dodanie środków trwałych do ewidencji, naliczenie amortyzacji oraz przeprowadzenie różnego rodzaju operacji na wybranym środku trwałym – przyjęcia, amortyzacji, przesunięcia, modernizacji, zmiany amortyzacji, sprzedaży, likwidacji, nieodpłatnego przekazania.

 

Moduł obsługuje rozliczenia amortyzacji w ujęciu podatkowym oraz bilansowym.W zależności od potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa amortyzacja może być naliczana liniowo, degresywnie lub natychmiastowo, w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych lub innych. Możliwe jest również stosowanie podwyższonego odliczenia w pierwszym okresie użytkowania.

 

W systemie Navireo obowiązuje zasada licencjonowania poszczególnych modułów, czyli wykupując na przykład 5 licencji na Księgi handlowe, klient ma prawo do jednoczesnego używania tego modułu na pięciu stanowiskach.

70223
2 Przedmioty

Zobacz także

Podobne produkty