Navireo System ERP moduł rozrachunki

Cena netto: 900 zł
Cena brutto: 1 107,00 zł

Moduł Rozrachunki jest elementem wiążącym ze sobą większość pozostałych modułów systemu (handlowych płacowych i księgowych). Navireo umożliwia prowadzenie historii windykacji na podstawie zdarzeń windykacyjnych tworzonych w systemie. Historia windykacji jest prezentowana w kontekście pojedynczego rozrachunku lub w kontekście kontrahenta. Za pomocą intuicyjnego kreatora możliwe jest zbiorcze wygenerowanie not odsetkowych lub wezwań do zapłaty.

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Moduł Navireo Rozrachunki to bardzo wygodne i ergonomiczne narzędzie do pracy z rozrachunkami. Praca w tym module możliwa jest na kilka sposobów:

- Rozrachunki wg dokumentów – tutaj zebrane są rozrachunki nierozliczone lub rozliczone częściowo (każdy dokument jako osobna pozycja na liście);

- Rozrachunki wg kontrahentów – w tym ujęciu komponent podzielony jest na dwie części, w której jedna to lista kontrahentów posiadających nierozliczone rozrachunki, a druga (zależna od pierwszej) wyświetla listę wszystkich rozrachunków z kontrahentem wybranym na liście pierwszej;

- Rozrachunki rozliczone – komponent umożliwiający zarządzanie rozrachunkami rozliczonymi;

- Spłaty rozrachunków – aktualny stan spłat zobowiązań i spłat należności;

- Rozrachunki z kontrahentem – rozbudowany komponent dający duże możliwości filtrowania i zarządzania rozrachunkami związanymi z konkretnym kontrahentem;

- Kompensaty – komponent pozwalający na wystawianie dokumentów kompensat;

- Rozliczanie przez skojarzenie – możliwość „ręcznego” skojarzenia spłat z należnościami i zobowiązaniami.

- Rozliczanie rozrachunków (należności lub zobowiązań) jest proste i intuicyjne.

Moduł Rozrachunki jest elementem wiążącym ze sobą większość pozostałych modułów systemu (handlowych płacowych i księgowych). Navireo umożliwia prowadzenie historii windykacji na podstawie zdarzeń windykacyjnych tworzonych w systemie. Historia windykacji jest prezentowana w kontekście pojedynczego rozrachunku lub w kontekście kontrahenta. Za pomocą intuicyjnego kreatora możliwe jest zbiorcze wygenerowanie not odsetkowych lub wezwań do zapłaty.

70225
2 Przedmioty

Zobacz także

Podobne produkty